Een drieklank is een opeenstapeling van 2 tertsen. Een drieklank wordt ook wel akkoord genoemd. Er zijn 2 soorten drieklanken; majeur en mineur, die verschillend zijn opgebouwd.

Majeur

De majeur drieklank klinkt vrolijk, en bestaat uit een grote terts, gevolgd door een kleine terts.
Bijvoorbeeld:

C Grote terts E Kleine terts G

Of:

A Grote terts Cis Kleine terts E

Mineur

De mineur drieklank klinkt droevig, en bestaat uit een kleine terts, gevolgd door een grote terts.
Bijvoorbeeld:

A Kleine terts C Grote terts E

Of:

G Kleine terts Bes Grote terts D