Een interval is de afstand tussen 2 tonen. Er zijn 8 verschillende intervallen: Prime, Secunde, Terts, Kwart, Kwint, Sext, Septiem en Octaaf. De prime, kwart, kwint en octaaf zijn rein, en de secunde, terts, sext en septiem kunnen groot of klein zijn. Als je een interval zoekt, moet je eerst een toonladder maken op de beginnoot. Als je een groot interval zoekt, maak je een majeur toonladder, en als je een klein interval zoekt, maak je een mineur toonladder.

Prime

Een prime is de afstand van de 1e toon van een toonladder naar de 1e. Eigenlijk is er dus geen afstand!

Secunde

Een secunde is de afstand van de 1e toon van een toonladder naar de 2e. Er zijn twee verschillende secundes, een grote en een kleine. Een grote secunde bestaat uit een hele afstand, en een kleine secunde bestaat uit een halve afstand. Let op: Als je een kleine secunde zoekt maakt het niet uit of je een majeur of een mineur toonladder maakt. In beide toonladders is de secunde groot. Deze moet je zelf verlagen!

Terts

Een terts is de afstand van de 1e toon van een toonladder naar de 3e. Er zijn 2 verschillende tertsen, een grote en een kleine. Een grote terts bestaat uit 2 hele afstanden, en een kleine terts bestaat uit een hele en een halve afstand.

Kwart

Een kwart is de afstand van de 1e toon van een toonladder naar de 4e. Het maakt niet uit of je een majeur of een mineur toonladder maakt.

Kwint

Een kwint is de afstand van de 1e toon van een toonladder naar de 5e. Het maakt niet uit of je een majeur of een mineur toonladder maakt.

Sext

Een sext is de afstand van de 1e toon van een toonladder naar de 6e. Er zijn weer twee verschillende, een grote en een kleine. Een grote sext bestaat uit een kwint en een hele afstand, en een kleine sext bestaat uit een kwint en een halve afstand.

Septiem

Een septiem is de afstand van de 1e toon van een toonladder naar de 7e. Er bestaat een groot en een klein septiem.

Octaaf

Een octaaf is de afstand tussen een toon en dezelfde toon, maar dan hoger of lager. De hoogste van de twee krijgt meestal een ' teken om aan te geven dat dat de hogere is.